?????

??: 20, Saksaganskogo str., 2??????4 (?????). ???????????123?????????

??: +38 093 483 76 65

E???: catshostel@catshostel.org ??? catshousehostel@mail.ru

????: catshousehostel

Vkontakte?????: https://vk.com/cats_house_hostel or https://vk.com/catshousehostel

Facebook??????: https://www.facebook.com/CatshouseHostel/

??????????????:
?????
- ????9??Saksaganskogo??????????Zelena???????????1??????? 20?????????????????????1??????????Saksaganskogo?????????????????????
- ???15?43???24 Privokzalnaya?????Zelena????????????? 15???????????????3??????????????Zelena??????????????????????

????????????STRYJS'KA STREET???
????3А????????5????????????????????? 20?25???????????????????????????3??????????????????????Sh??????????????????????????1????????????????????????????????????????????

????
??????????20?????80???????

?????????????? 2 hryvnias???????4 hryvnias??

Просмотреть увеличенную карту